Potrzebny kominiarz

Etyka

Kodeks etyczny Mistrza Kominiarskiego

Kodeks zawiera 6 zasad. Zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Korporacji Kominiarzy Polskich dnia 27 sierpnia 2002 roku.

Zasada kompetencji.

Mistrz kominiarski powinien utrzymywać swoją wiedzę zawodową i umiejętności na poziomie odpowiadającym aktualnemu stanowi w dziedzinie techniki grzewczej i kominowej, ochrony środowiska, zabezpieczeń przeciwpożarowych i prawa.
Mistrz kominiarski powinien powstrzymywać się od wykonywania jakichkolwiek usług, jeżeli nie jest do ich wykonania kompetentny.

Zasada odpowiedzialności i prawości.

Mistrz kominiarski powinien zawsze działać w legalnym interesie swojego klienta i wykonywać swoje usługi z pełnym oddaniem. Mistrz kominiarski powinien wykonywać swoje usługi z pełną odpowiedzialnością, zawsze mając na uwadze godność i reputację swojego zawodu.

Zasada uczciwości.

Mistrz kominiarski nie powinien, ani przez niedbalstwo, ani celowo, robić niczego, co mogłoby naruszać reputację lub interes innych. Mistrz kominiarski nie powinien przyjmować pracy, która już została powierzona komu innemu.

Relacje z klientem.

Mistrz kominiarski zachowuje profesjonalny charakter kontaktów z klientem, szanując jego prywatność.

Mistrz kominiarski powinien zachować bezstronność, wydając swoją zawodową opinię.

Poufność informacji—tajemnica zawodowa.

Mistrz kominiarski powinien zachować poufność informacji o kliencie, szczególnie w odniesieniu do:

  • danych osobowych,
  • sytuacji majątkowej,
  • rozkładu dnia klienta,
  • rozkładu mieszkania i jego zabezpieczeń,
  • danych architektonicznych obiektów, w tym: banków, sądów, obiektów wojskowych, więzień, urzędów dbających o bezpieczeństwo publiczne.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.

Mistrz kominiarski powinien działać, mając zawsze na uwadze ochronę życia i mienia klienta, swoim działaniem chroniąc przed pożarami, wybuchem gazu, zatruciami tlenkiem węgla—zaczadzeniami.

Mistrz kominiarski powinien czuwać nad prawidłowym działaniem urządzeń grzewczo—kominowych, mając na uwadze ochronę środowiska.

Przepisy prawne

Poznaj przepisy prawne jakimi uwarunkowana jest nasza praca.

Narzędzia pracy kominiarza

Firma nasza posiada nowoczesne specjalistyczne wyposażenie do kontroli przewodów kominowych i sprawdzania szczelności instalacji gazowej.  W jaki sposób pracujemy?

Firma

Zawód kominiarza powstał wraz z postępem technologicznym na świecie. Na początku spaliny wypuszczano na zewnątrz przez szczeliny w dachu. Kominy zaczęto budować już w IV wieku …

Wszystkim naszym Klientom -Dziękujemy za zaufanie i współpracę.

Strona do wynajęcia

Telefon stacjonarny: 52 374 16 69
Telefon komórkowy: +48 511 984 811