Potrzebny kominiarz

Firma kominiarska

Historia naszego zakładu kominiarskiego

Zawód kominiarza powstał wraz z postępem technologicznym na świecie.
Na początku spaliny wypuszczano na zewnątrz przez szczeliny w dachu. Kominy zaczęto budować już w IV wieku. Były one szerokie i niskie. Początkowo zadaniem kominiarzy było oczyszczanie kominów i przewodów z sadzy. Wykonywanie tych usług było uzależnione od dobrej woli właścicieli budynków, dlatego zazwyczaj je lekceważono. Przymus czyszczenia kominów wprowadzono dopiero, gdy rozpoczęły się pożary związane ze złym stanem kominów. Na kominiarzy natomiast spadł obowiązek czuwania nad nimi. Zakres pracy kominiarza objął szeroką działalność profilaktyczną, polegającą na zapobieganiu szkodom, jakie mogą powstać wskutek nieprawidłowego funkcjonowania przewodów kominowych i urządzeń grzewczo-kominowych.

Wraz ze wzrostem zadań kominiarzy, zmieniono formę uzyskiwania uprawnień zawodowych. W Polsce już od 1939 r. rzemiosło kominiarskie jest zaliczone do rzemiosł koncesjonowanych.

Samodzielne wykonywanie zawodu po uzyskaniu uprawnień mistrzowskich czy czeladniczych uzależniono od przyznania koncesji zobowiązującej niegdyś do ponoszenia odpowiedzialności za okręg kominiarski. Dziś nie istnieją już co prawda okręgi kominiarskie (rzemiosło kominiarskie działa na prawach wolnego rynku), ale nie zwalnia to właścicieli budynków i innych obiektów budowlanych z obowiązku korzystania z usług kominiarskich.

Podział kominów

Komin jest elementem konstrukcyjnym budynku, może stanowić integralną część budowli lub może być wolnostojący murowanym, betonowym, metalowym bądź innym, zawierającym jeden lub więcej pionowych przewodów.

Kominy możemy podzielić na kilka kategorii:

 

Konstrukcja komina:

 • Kominy jednowarstwowe – ścianka przewodu jest jednorodna np. kominy ze stali grubościennej, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej itp.
 • Kominy wielowarstwowe – ściana komina składa się z kilku warstw np. kominy ze stali kwasoodpornej w otulinie termoizolacyjnej w płaszczu osłonowym, kominy betonowe z izolacją termiczną i okładziną wewnętrzną odporną na działanie spalin, najnowocześniejsze konstrukcje przewodów spalinowych (współosiowe), w których przewód wewnętrzny odprowadza spaliny, a przewód zewnętrzny dostarcza powietrze do spalania.
 • Kominy wewnętrzne – przewody kominowe prowadzone wewnątrz budynku jako element konstrukcyjny budynku związany ze ścianą nośną, prowadzony jako ściana kominowa lub element nie związany z konstrukcją budynku.
 • Komin zewnętrzny – prowadzony jest na zewnątrz budynku, może być konstrukcyjnie powiązany z budynkiem, lub też niezwiązany z budynkiem – wolnostojący.

Funkcja komina:

 • Kominy wentylacyjne – służą do wymiany powietrza w pomieszczeniach
 • Kominy dymowe – służą do odprowadzania spalin z palenisk opalanych paliwem stałym (drewno, węgiel, koks)
 • Kominy spalinowe – służą do odprowadzania spalin z palenisk gazowych i opalanych paliwem płynnym.

Charakter pracy:

 • Komin mokry – komin gdzie temperatura spalin jest w przedziale 80C – 160C, czyli od kotłów niskotemperaturowych, gazowych kotłów CO, kotłów kondensacyjnych,
 • Komin suchy – komin od palenisk na paliwo stałe, gdzie temperatura spalin wyższa jest niż 160C.
 • Komin pracujący w nadciśnieniu – przewody w których ciśnienie wewnątrz komina jest wyższe od ciśnienia zewnętrznego (atmosferycznego). Są to kominy od palenisk z palnikami nadmuchowymi, lub też kominy ze wspomaganiem mechanicznym za pomocą wentylatorów ssących lub nadmuchowych.
 • Komin pracujący w podciśnieniu – przewody w których ciśnienie wewnątrz komina jest niższe od atmosferycznego.

Ciekawostki

 • Przesądy mówią, że widząc kominiarza należy jak najszybciej złapać się za guzik, wtedy taki kominiarz może przynieść szczęście. Zwyczaj ten pochodzi z dawnych czasów. Przed wiekami do osady ciągnęli różni rzemieślnicy, w tym kominiarze. Każda gospodyni chciała, żeby to jej dom, był odwiedzony przez kominiarza jako pierwszy. Jego ubranie było wówczas jeszcze czyste, nieosmolone sadzą. Gospodynie ciągnęły kominiarza za guzik do swojego domostwa. Ta, do której zawitał jako pierwszy, uchodziła za szczęściarę.
 • Patronem kominiarzy jest Święty Florian, którego wspomnienie liturgiczne w kościele katolickim obchodzone jest 4 maja.W tym dniu również kominiarze mają swoje święto.

Przepisy prawne

Poznaj przepisy prawne jakimi uwarunkowana jest nasza praca.

Narzędzia pracy kominiarza

Firma nasza posiada nowoczesne specjalistyczne wyposażenie do kontroli przewodów kominowych i sprawdzania szczelności instalacji gazowej.  W jaki sposób pracujemy?

Kodeks etyczny Mistrza Kominiarskiego

Kodeks zawiera 6 zasad. Zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Korporacji Kominiarzy Polskich dnia 27 sierpnia 2002 roku…

Wszystkim naszym Klientom -Dziękujemy za zaufanie i współpracę.

Strona do wynajęcia

Telefon stacjonarny: 52 374 16 69
Telefon komórkowy: +48 511 984 811