Czad cichy zabójca

Gaz zwany czadem potrafi nas podtruwać powoli i małym dawkami lub od razu zaatakować w dużym stężeniu. Każde spotkanie z nim wiąże się z dużym niebezpieczeństwem dla naszego zdrowia, a nawet życia. Dlatego ważne jest, by poznać, jak się przed nim chronić.

Co to jest czad i dlaczego jest niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas, gdy nie dochodzi do pełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw. Może być to wynikiem braku dopływu powietrza do urządzenia (w którym następuje spalanie paliwa) z zewnątrz. Stanowi to poważne zagrożenie w mieszkaniach, w których okna są szczelne lub uszczelnione na zimę.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z tego, że tlenek węgla:

 • jest gazem niewyczuwalnym przez zmysły człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
 • powoduje zablokowanie dostępu tlenu do organizmu, umiejscawia się w czerwonych ciałkach krwi, co przy dłuższym kontakcie może doprowadzić do śmierci przez uduszenie.

Co może być przyczyną zaczadzeń?

Istnieje kilka przyczyn zatrucia tlenkiem węgla:

 • niedostosowania istniejących systemów wentylacji do standardów szczelności nowoczesnych okien i drzwi, co ma miejsce w przypadku wymiany starych okien i drzwi w pomieszczeniach, w których spalane jest paliwo. Najczęściej do zatrucia czadem dochodzi w łazience wyposażonej w podgrzewacze przepływowe,
 • niesprawność przewodów kominowych: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:
  • ich nieszczelności (skruszenia, pęknięcia),
  • braku odpowiedniej konserwacji i usuwania zanieczyszczeń,
  • wad konstrukcyjnych,
  • przeróbek przewodów na własną rękę.

Jak uniknąć zaczadzenia?

 • należy przeprowadzać systematycznie kontrole techniczne, sprawdzać szczelność przewodów kominowych, zagwarantować ich regularne czyszczenie oraz sprawdzanie czy występuje dostateczny ciąg powietrza,
 • użytkować wyłącznie sprawne technicznie urządzenia (piecyki, kuchenki), przestrzegając instrukcji producenta,
 • w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania systemów wentylacji pomieszczeń,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu lub kratki wentylacyjnej, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki, jeżeli ciąg działa bez zarzutu,
 • wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania, a nawet zapewnić niewielkie rozszczelnienie okien,
 • zainstalować czujniki alarmowe wykrywające czad w pomieszczeniach, w których zachodzi proces spalania,
 • w wypadku zauważenia objawów zaczadzenia natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady lekarskiej,
 • podczas instalacji urządzeń i systemów grzewczych należy korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,
 • nie wolno spalać węgla drzewnego w domu, garażu lub innym pomieszczeniu zamkniętym, jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
 • nie należy zostawiać samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte.

Jakie są objawy zatrucia czadem ?

 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • zmęczenie,
 • duszność,
 • trudnościami z oddychaniem, przyspieszony i nieregularny oddech,
 • senność,
 • nudności.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

 • zagwarantować dopływ świeżego czystego powietrza,
 • przenieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej, w przypadku zaistnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 • wezwać służby ratownicze,
 • szybko podać tlen,
 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha i doszło do zatrzymania akcji serca, należy natychmiast rozpocząć resuscytację np. metodą usta – usta oraz masaż serca,
 • należy zachować spokój, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zatrucia czadem, konieczne jest jak najszybsze przystąpienie do udzielania pierwszej pomocy.

W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera ok. 100 osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagającemu hospitalizacji.
Pamiętajmy, że od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje i Twoich bliskich.

Przepisy prawne

Poznaj przepisy prawne jakimi uwarunkowana jest nasza praca.

Narzędzia pracy kominiarza

Firma nasza posiada nowoczesne specjalistyczne wyposażenie do kontroli przewodów kominowych i sprawdzania szczelności instalacji gazowej.  W jaki sposób pracujemy?

Kodeks etyczny Mistrza Kominiarskiego

Kodeks zawiera 6 zasad. Zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Korporacji Kominiarzy Polskich dnia 27 sierpnia 2002 roku…

Wszystkim naszym Klientom -Dziękujemy za zaufanie i współpracę.

Strona do wynajęcia

Telefon stacjonarny: 52 374 16 69
Telefon komórkowy: +48 511 984 811